Acest site a fost creat la cererea Lui și este dedicat Învățăturilor Lui.

Main pageLinks

Sathya Sai Baba

Citește pe acest site:


Citește de asemenea:


Fotografii, Filme, Muzică


Traduceri în alte limbi:

Cine este Sathya Sai Baba?

Corpul Său este de inălțime medie; tenul Său este măsliniu, tipic pentru indieni; poartă robă monastică portocalie. O caracteristică a înfățișării Sale este părul bogat, negru și cârlionțat.

Dar acesta este doar corpul Său, doar o mică parte a lui Sathya Sai Baba

În realitate, El este complet diferit. El este Oceanul de Conștiință Universală conectat de corpul material. Și în orice parte a planetei, oriunde este necesar, Acesta apare ca o limbă de Flacără Divină, imaterială, care se ridică kilometri deasupra suprafeței Pământului*. Limbile acestei flăcări apar în fiecare loc unde El ajută discipolii. Este suficient doar să-L chemăm.

Da, Acesta este Focul Divin care face păcătoșii să tremure de frică, dar nu are dogoarea focului pentru oameni neprihăniți, care este Cel mai Subtil dintre subtili, Cel care este Tandrețe, Beatitudine, Iubire Divină pentru toți cei care au devenit ca Acesta și au pătruns în Acesta! Sau Acesta pătrunde în ei și îi umple cu Dragostea lui Dumnezeu.

El le atinge sufletele în așa fel încât pot auzi povețele Sale, instrucțiunile, sfaturile. Pot să o facă dacă, ca și conștiință, sunt puri și suficient de subtili, dacă sunt capabili să se conecteze pentru a-L percepe, lăsând deoparte problemele planului material.

“Sunt 3 etape de concentrare”, afirmă Sathya Sai Baba. “În prima etapă, veți primi mesaje sub formă de unde cerebrale. În a doua etapă, puteți auzi glasul Meu. Și la a treia, Mă puteți vedea și auzi. Dacă reușiți în purificarea conștiinței, avansați de la o etapă la alta”.

“… Când mintea este stabilă și tăcută, auzi vocea lui Dumnezeu. Oricine, care este capabil să-și purifice mintea de anxietăți, neliniști, emoții și gânduri, poate să se conecteze singur la vocea lui Dumnezeu din interior.” [4]

… Uneori El ia un alt aspect, mai condensat, de doar câțiva metri inălțime. În acest caz, chiar oamenii care nu s-au purificat ca și conștiință la nivelul necesar sunt în stare să Îl perceapă.

Totuși întotdeauna, în orice apariție, El poate fi recunoscut prin caracteristica distinctivă a Lui: magnificul Său păr bogat!

Nu trebuie considerat că, în timp ce El comunică de exemplu cu autorul acestei cărți, restul discipolilor sunt lăsați fără atenția și supravegherea Lui. Nu, în fiecare moment din Împărăția Lui vin limbi de Foc necesare pentru a satisface nevoile tuturor! Pentru că El este o parte integrantă din Conștiința Primordială Universală și puterea Lui este nelimitată!

El vorbește despre El însuşi în felul acesta: “Eu sunt Sai Baba din Shirdi care a venit din nou; atunci am fost in mare parte angajat în pregătirea mesei; acum am venit să vă hrănesc cu un ospăţ care să vă dea putere şi să vă purifice!”[4]

“Am venit pentru a restabili Calea Dreaptă către Dumnezeu!” [1]