Acest site a fost creat la cererea Lui și este dedicat Învățăturilor Lui.

Main pageLinks

Sathya Sai Baba

Citește pe acest site:


Citește de asemenea:


Fotografii, Filme, Muzică


Traduceri în alte limbi:

Resursele noastre оn englezг єi оn alte limbi:

Calea Divină a Inimii Spirituale

Concepte contemporane despre Dumnezeu, Evoluюie єi sensul vieюii. Metodologia dezvoltгrii spirituale.

Învăţăturile lui Isus Cristos

Expunerea Оnvгюгturilor lui Isus Cristos prin teme, cu ajutorul Apocrifei care include Evanghelia lui Filip. Spusele contemporane ale lui Isus, Apostolilor Lui єi ale cвtorva Adepюi ai Sгi care au traversat оntreaga Cale arгtatг de Isus. Ezoterism. Meditaюie. Comunitate.

Artг spiritualг pe Web

Armonizarea cu cel mai subtil fenomen al naturii vii єi cu opere de artг sublime, pot fi de mare ajutor pe Calea spiritualг. Materiale de pe site: screensavers, filme, fotogalerii, wallpapers, calendare, lecturi audio, muzicг.

Noua Ecopsihologie (Ecologie spirituală)

Datoritг meditaюiilor оn locuri de putere єi a dragostei pentru frumuseюea Creaюiei єi a Creatorului, putem intensifica viteza de dezvoltare spiritualг. Cгrюi, lecturi, filme, fotografii.

Frumuseюea Adevгratului Islam

Islamul Adevгrat nu are nimic оn comun cu terorismul; acesta оnvaюг oamenii despre dezvoltarea fiecгruia ca dragoste єi aspiraюia pentru Alah - Creatorul universului. Оntemeietorii єi Оnvгюгtorii spirituali ai Islamului vorbesc оn paginile acestui site.

Budismul Pur

Ce reprezintг Budismul — conform cu Shakyamuni єi alti Оnvгюгtori Divini ai Budismului. Ei ne оnvaюг cum sг meditгm, cum sг percepem Conєtiinюa Primordialг, cum sг atingem Nirvana.

Spiritualitate Nativг Americanг. Calea Inimii

Dedicat culturii spirituale adevгrate a Americanilor Nativi. Pe acest site, Єefi Spirituali Indieni Divini vorbesc despre Calea cгtre Perfecюiune - Calea cгtre Libertate.

Єcoala lui Pitagora — оn Trecut єi оn Prezent

Versetele de aur ale lui Pitagora. Conversații cu Pitagora si elevii Sгi. Inițierea оn știința cunoașterii Creatorului. Filozofie avansatг.

Atlantis єi Atlanюii

Despre Atlantis. Оnvгюгturile lui Toth Atlantul prezentate оn Tгbliюele de Smarald. Hermes Trismegistul. Atlanюii Divini continuг munca Lor de ajutorare a oamenilor. Alchimie Divinг.

Calea cгtre Tao

Acest site prezintг noua ediюie a Tao Te Ching, personal binecuvвntatг de autor, Lao Tse, єi relatгrile Nemuritorilor Maeєtri ai Taoismului despre Tao єi despre Calea cгtre Acesta.

Enciclopedia Termenilor Spirituali

Explicarea diferiюilor termeni care se оntвlnesc оn literatura spiritualг.